Home » R23 RAPID PATCH FACTORY HAND

R23 RAPID PATCH FACTORY HAND

Rapid clamping arm machine R23 product line with many advantages such as saving time, high efficiency; hard durable metal material; general structural design optimization; simple inside parts, ease of maintenance. This product is commonly used in the upholstery industry.

r23 rapid

GENERAL INFORMATION RAPID R23

Weight 0.55kg
Dimensions 271×29×93(mm)
Capacity 156 pcs
Made in China
Brand Rapid
Type of nail using R13 - R53 STAPLES (click to see more)

 

Nail gun is a tremendous innovation in industrial production. The introduction of product lines diversified nail gun nail gun Rapid R23 and other nail gun lines really make the difference compared with the conventional manual production. Với sức mạnh của thiết bị dùng hơi, giờ đây nhà sản xuất không còn tốn nhiều thời gian và công sức để gõ từng cây như xưa mà có thể bắn ra hàng loạt đinh trong thời gian chớp mắt, giúp nâng cao hiệu năng và hạ giá thành. Hơn thế nữa, theo thời gian, the researchers did not stop releasing multiple product lines newer nail gun, tiên tiến hơn, đáp ứng thêm các nhu cầu phức tạp và đa dạng trong ngành sản xuất công nghiệp.