Home » FIREARMS CARTON Meite ADCS-19 (BY AIR)

FIREARMS CARTON Meite ADCS-19 (BY AIR)

Carton steam gun Meite ADCS-19 (By air) is a product line with many advantages such as rapid and powerful nailing technology, saving time, high efficiency; hard durable metal material; general structural design optimization; simple inside parts, ease of maintenance; easy to open the nailing slot. This product is commonly used in carton packaging..

carton hơi 3518

GENERAL INFORMATION CARTON STEAM Meite

Weight 2.15kg
Dimensions 342x115x220(mm)
Capacity 100 pcs
Air pressure 5-7kgf/cm²
Fitting tube 6mm
Made in China
Brand Meite
Type of nail using CARTON STAPLES (click to see more)

 

Nail gun is a tremendous innovation in industrial production. The introduction of product lines diversified nail gun nail gun steam carton 3518 Meite and other nail gun lines really make the difference compared with the conventional manual production. Với sức mạnh của thiết bị dùng hơi, giờ đây nhà sản xuất không còn tốn nhiều thời gian và công sức để gõ từng cây như xưa mà có thể bắn ra hàng loạt đinh trong thời gian chớp mắt, giúp nâng cao hiệu năng và hạ giá thành. Hơn thế nữa, theo thời gian, the researchers did not stop releasing multiple product lines newer nail gun, tiên tiến hơn, đáp ứng thêm các nhu cầu phức tạp và đa dạng trong ngành sản xuất công nghiệp.