# Cập nhật bảng giá mới

up and down arrow

Kể từ ngày 02-12-2013, Đinh Kim Hoàng cập nhật giá bán mới cho các sản phẩm. Chi tiết xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi.